MIVEL FOGLALKOZUNK?
Türkiye
Magyarország
Wales
3
DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoRomânăSlovenja

KAR POCNEMO?

Razvoj projektov, financiranih s strani EU

Razvoj projektov v okviru prijave za financiranje načrtovanega evropskega projekta oziroma evropske ponudbe. Npr. boljša kombinacija med usposabljanjem in delovnimi položaji v podjetjih.

Razvoj prijav in ponudb

Profesionalen razvoj projektnih prijav, ponudb, vključno s sestavo zahtevanih konzorcijev (struktura evropskega partnerstva) in elektronska oddaja le-teh v treh glavnih evropskih jezikih (francoščina, angleščina, nemščina) ter v madžarščini, romunščini, italijanščini in španščini.

Vključevanje nacionalnega sofinanciranja

Prijava za evropska sredstva preko sestave ponudb se lahko po potrebi združi s prijavo na nacionalni ravni.

Usposabljanje na področju evropskega financiranja in razpisnih postopkov

Osebje podjetja EUCONTACT lahko izvaja načrtovanja interna usposabljanja na področjih evropskega financiranja, razpisnih postopkov in projektnega vodenja.

Prepoznavanje evropskih programov financiranja

Svetovanje v zvezi z aktualnimi evropskimi programi financiranja ter kratkoročne in dolgoročne strategije za dostop do teh projektov.

Pomoč pri izvajanju projektov

Zanesljive izkušnje z vodenjem projektov za stranke, predvsem na področju uspešnih projektov, ki so bili razviti v okviru podjetja EUCONTACT.

Strateško svetovanje na področju evropskih tem in prihodnje prioritete financiranja

Razvoj kratkoročnih in srednjeročnih strategij za ciljno uporabo evropskih programov financiranja v zvezi z zadevnim poslanstvom strankine institucije.

Razvoj in testiranje inovativnih evropskih projektov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter nadaljnjega izobraževanja

Posebno področje dela EUCONTACT-a je spodbujanje evropskih projektov z namenom nadaljnjega razvoja evropske dimenzije na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter nadaljnjega izobraževanja, s posebnim poudarkom na tehničnih, zdravstvenih in socialnih obrteh.

 © 2010 EUCONTACT Ltd.
 © 2010 EUCONTACT Ltd. 3