Türkiye
Magyarország
Wales
3
 
DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoRomânăSlovenja

YR HYN A WNAWN

Datblygu prosiectau a ariannir gan yr UE

Datblygu prosiectau gyda golwg ar wneud cais am gyllid ar gyfer rhaglen bwrpasol yr UE, e.e. gwell cyfuniad rhwng hyfforddiant a lleoliad gwaith mewn cwmnïau.

Datblygu ceisiadau a chynigion

Datblygu proffesiynol ar geisiadau prosiect, cynigion yn cynnwys dod ynghyd â‘r consortia gofynnol (strwythur partner Ewropeaidd) a chyflwyniad electronig yn nhair prif iaith Ewrop (Frrangeg, Saesneg ac Almaeneg) a Hwngareg, Rwmaneg, Eidaleg a Sbaeneg.

Arian cyfatebol cenedlaethol

Fel a phan fo angen, medrir cyfuno gwneud cais am gyllid Ewropeaidd drwy ysgrifennu cynigion gyda cheisiadau cenedlaethol.

Hyfforddiant ar gyllid a thendro Ewropeaidd

Gall staff EUCONTACT gynnal hyfforddiant pwrpasol mewnol ar raglenni cyllid yr UE, sut i dendro a rheoli prosiectau.

Dynodi rhaglenni ariannu‘r UE

Ymgynghoriaeth ar raglenni cyllid presennol Ewrop a‘u cyrchu ar gyfer strategaethau tymor byr a hirdymor.

Cymorth i weithredu prosiectau

Profiad cadarn gyda rheoli prosiectau ar gyfer ein cwsmeriaid, yn arbennig ar gyfer prosiectau llwyddiannus a ddatblygwyd gan EUCONTACT.

Ymgynghoriad strategol ar bynciau Ewropeaidd a blaenoriaethau ariannu‘r dyfodol

Datblygu strategaethau tymor byr a thymor canol ar gyfer defnydd wedi‘i dargedu o‘r rhaglenni cyllid Ewropeaidd mewn cysylltiad gyda datganiad cenhadaeth y sefydliad cleient.

Datbygu a phrofi prosiectau Ewropeaidd arloesol ym maes Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ac Addysg Bellach

Mae hyrwyddo prosiectau Ewropeaidd i ddatblygu ymhellach y dimensiwn Ewropeaidd mewn Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ac Addysg Bellach, gyda phwyslais arbennig ar swyddi technegol a iechyd a chymdeithasol, yn faes gwaith arbennig.

   © 2010 EUCONTACT Ltd.  
   © 2010 EUCONTACT Ltd. 3