Türkiye
Magyarország
Wales
2
 
DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoRomânăSlovenja

PWY YDYM NI

Gwybodaeth gynhwysfawr o bolisi Ewropeaidd

Mae gan staff EUCONTACT brofiad maith o bolisi Ewropeaidd yn y meysydd dilynol: Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ac Addysg Bellach, Polisi Cymdeithasol, Polisi Busnesau Bach a Chymdeithasol a Pholisi Strwythurol a Rhanbarthol.

Cleientiaid a phartneriaid cydweithredu:

Mae gan EUContact bortffolio eang o gleientiaid cyhoeddus a phreifat a phartneriaid cydweithio fel: canolfannau hyfforddiant, sefydliadau anllywodraethol, cymdeithasau a ffederasiynau yn y Deyrnas Unedig, Iwerddon, Denmarc, Ffrainc, Hwngari, yr Almaen a Romania ac aelodau eraill o‘r Undeb Ewropeaidd.

Polisi maith o raglenni ariannu‘r UE

Cyn ymuno ag EUCONTACT, bu aelodau ein tîm yn gweithio gyda sefydliadau Ewropeaidd neu sefydliadau gyda chwmpas gweithgaredd Ewropeaidd, ac felly mae ganddynt brofiad ymarferol hir o raglenni cyllid Ewropeaidd a‘r drefn ar gyfer gwneud cynigion a thendro.

 

EU-társfinanszírozott projektek

Az EUCONTACT munkatársai tapasztalattal bírnak sikeres nemzeti pályázatok írása terén, amelyeket az EU nemzeti szinten társfinanszíroz.

   © 2010 EUCONTACT Ltd.  
   © 2010 EUCONTACT Ltd. 2