Türkiye
Magyarország
Wales
4
 
DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoRomânăSlovenja

HANES O WAITH LLWYDDIANNUS

Meysydd ffrocws

Bu EUCONTACT yn gweithio‘n llwyddiannus fel datblygwyr prosiectau yn y meysydd dilynol: addysg a hyfforddiant galwedigaethol, addysg bellach, polisi cymdeithasol a marchnad lafur, busnesau bach a chanolig (mynd i farchnadoedd newydd, effeithiolrwydd ynni ac arloesedd) a pholisi strwythurol a rhanbarthol ar lefel Ewropeaidd a chenedlaethol.

Rhaglenni‘r UE

Rydym yn arbenigo yn y rhaglen cyllid Ewropeaidd dilynol: Rhaglen Dysgu Gydol Oes – Leonardo da Vinci – Symudedd – Trosglwyddo Arloesedd – Partneriaethau – Addysg bellach i staff addysgu – Polisi Cymdeithasol Ewrop/Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Rhaglen Fframwaith Gallu Cystadleuol ac Arloesedd/Rhaglen CIP i gefnogi Busnesau Bach a Chanolig – Ynni Deallus Ewrop/IEE – ARLOESEDD ECO a‘r rhaglenni Ewropeaidd ar gyfer Polisi Strwythurol a Rhanbarthol.

Ystyriaeth wahaniaethol i‘r blaenoriaethau tendro yn y DU ac aelodau eraill yr UE

Yn ychwanegol at y blaenoriaethau Ewropeaidd, ystyrir tueddiadau a blaenoriaethau tendro cenedlaethol pob rhaglen Ewropeaidd yn y DU. Mae hyn hefyd yn ddilys ar gyfer rhaglenni‘r UE mewn aelodau eraill o‘r DU megis: yr Almaen, Ffrainc, Hwngari, Romani, Twrci a‘r Almaen lle mae EUCONTACT hefyd yn gweithredu.

Cwotâu llwyddiant uchel ar gyfer prosiectau a ddatblygwyd gan EUCONTACT

Mae‘r cymwysterau cynhwysfawr cysylltiedig â rhaglen a phroffesiynol oherwydd ein profiad maith yn ein galluogi i sicrhau cwota uchel iawn o brosiectau a ariannir ar gyfer ein cleientiaid yn y Deyrnas Unedig a hefyd wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd y gweithredwn ynddynt.

   © 2010 EUCONTACT Ltd.  
   © 2010 EUCONTACT Ltd. 4